Jak vyhledávat

Hledaný výraz zadejte do políčka do políčka na stránce vyhledávání.

Při vyhledávání můžete volit z následujících možností:

Všechna slova:

Vyhledá na serveru stránky, které obsahují zadaná slova. Přitom nezáleží na jejich pořadí ani na velikosti písmen.
Hledání všech zadaných slov je zvoleno jako výchozí.
Příklad: při hledání "autobusová doprava" budou vyhledány všechny články obsahující zároveň slova "autobusová" a "doprava".

Alespoň jedno ze slov:

Budou vyhledány články, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov.
Příklad: při hledání "autobusová doprava" budou vyhledány všechny články obsahující slova "autobusová" nebo "doprava".

Přesně zadaný výraz:

Při hledání bude zohledněno pořadí slov, vyhovující stránka tak musí obsahovat přesně zadaný text.
Příklad: při hledání "autobusová doprava" budou vyhledány všechny články obsahující tento výraz ve větě.
Tento typ hledání lze vynutit zadáním hledaného textu do uvozovek, např. "hledaný výraz". Tuto možnost lze samozřejmě s vynuceným vynecháním článků pomocí pomlčky kombinovat. 

 

Můžete také zvolit vyhledávání jen v těch stránkách, která neobsahují požadovaná slova. Před ně stačí napsat pomlčku, např. "hledaný -výraz" najde všechny články, které obsahují slovo "hledaný", avšak články obsahující slovo "výraz" nebudou ve výsledcích zobrazeny hned pod vyhledávacím políčkem.